הדרה לוין
עד התוהו הבא - סאנדאפ על פי תהום. מדברת על הכול בהרכב מעבדה מלא לקראת עוד אלבום ועוד ספר. 50…

22.11.2015
יום ראשון

דלתות

20:00

הדרה לוין

עד התוהו הבא – סאנדאפ על פי תהום.
מדברת על הכול בהרכב מעבדה מלא לקראת עוד אלבום ועוד ספר.
20:00 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב