הדר משולם והפרוזדור
"מוכרת הגפרורים" משתתפים: בר גבע, קאי ארויו' איתי זיו' אדם סגל' ניצן גולן, נועה הובני 40 ₪

06.08.2015
יום חמישי

דלתות

20:00

הדר משולם והפרוזדור

"מוכרת הגפרורים"
משתתפים: בר גבע, קאי ארויו' איתי זיו' אדם סגל' ניצן גולן, נועה הובני
40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב