ההופעה של איל ואורי
הופעת בכורה משתתפים: אורי להב, איל רועה, אורי כהן, יונתן פרחי 25 ₪

06.09.2015
יום ראשון

דלתות

22:30

ההופעה של איל ואורי

הופעת בכורה
משתתפים: אורי להב, איל רועה, אורי כהן, יונתן פרחי
25 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב