הועד לשילוב הרוח
22:30 30 ש"ח

29.05.2013
יום רביעי

דלתות

22:30

22:30 30 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב