הופעות בנפיט לעמותת ע.ט.ל.ף
יפיעו: Kids Insane // Dust // חלם - Helem // Heavy Stone // BullsharK 30 ₪

04.01.2019
יום שישי

דלתות

13:00

הופעות בנפיט לעמותת ע.ט.ל.ף

יפיעו: Kids Insane // Dust // חלם – Helem // Heavy Stone // BullsharK
13:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב