החופרים
כשפסנתר, גיטרה, אהבה, כאב ושני חופרים נפגשים משתתפים: יובל סיני ועידן מסטבוים 30 ₪

08.07.2018
יום ראשון

דלתות

20:00

"החופרים"

כשפסנתר, גיטרה, אהבה, כאב ושני חופרים נפגשים
משתתפים: יובל סיני ועידן מסטבוים
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב