הטלאים – שירים יפים בכיף
משתתפים: אופיר שרון, אייל-חי משה, איתן משה, דוד מלניק, טל זוהר, עמרי לינדר, רוני בנימיני, רועי גרון 30 ₪

07.01.2015
יום רביעי

דלתות

20:00

הטלאים – שירים יפים בכיף

משתתפים: אופיר שרון, אייל-חי משה, איתן משה, דוד מלניק, טל זוהר, עמרי לינדר, רוני בנימיני, רועי גרון
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב