הילה רוח
סדרת הופעות חד חודשית משתתפים: יונתן לויטל, קוסטה קפלן, עידו אשד 30/40 ₪

19.11.2014
יום רביעי

דלתות

20:00

הילה רוח

סדרת הופעות חד חודשית
משתתפים: יונתן לויטל, קוסטה קפלן, עידו אשד
30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב