הילי בוימל מופע רצפה 360
הילי והלהקה נוחתים על רצפת הלבונטין למעגל חשמלי עם ״בין השמשות״ ושירים חדשים טל מרקוס, יהונתן גיטלמן, גיא אביטל 30…

20.02.2018
יום שלישי

דלתות

20:00

הילי בוימל מופע רצפה 360

הילי והלהקה נוחתים על רצפת הלבונטין למעגל חשמלי עם ״בין השמשות״ ושירים חדשים
טל מרקוס, יהונתן גיטלמן, גיא אביטל
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב