הילי ילון
גיטרה: אדם בן אמיתי 30/40 ₪

22.05.2016
יום ראשון

דלתות

22:30

הילי ילון

גיטרה: אדם בן אמיתי
22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב