הכנענים
להקת רוק מהמקורות 40 ₪

28.06.2014
שבת

דלתות

22:30

הכנענים

להקת רוק מהמקורות
40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב