המולך
מופע טרום אלבום משתתפים:יובל מור, יובל בר אילן, ניר הורוביץ, הדר לוי, שחר אדרי 30 ₪

30.05.2015
שבת

דלתות

22:30

המולך

מופע טרום אלבום
משתתפים:יובל מור, יובל בר אילן, ניר הורוביץ, הדר לוי, שחר אדרי

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב