המעונים הלא קדושים
21/09 Dukatalon + Leafter + Thirst Planet + Saturated 30 ₪

21.09.2016
יום רביעי

דלתות

20:00

"המעונים הלא קדושים"

Dukatalon + Leafter + Thirst Planet + Saturated
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב