הסחורות
חזרתו של ה-ד' משתתפים: דניאל כהן, תום היין, שיקו ברקוביץ', יובל ירון, רועי דורון 30 ₪

16.01.2015
יום שישי

דלתות

21:30

הסחורות

חזרתו של ה-ד'
משתתפים: דניאל כהן, תום היין, שיקו ברקוביץ', יובל ירון, רועי דורון

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב