הפוסי של לוסי
מופע פותח - חלם 40/50 ₪

12.07.2018
יום חמישי

דלתות

22:30

הפוסי של לוסי

מופע פותח – חלם
22:30 40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב