הפסוליה של דייזי+ רגל סברס
30/40 ₪

15.02.2017
יום רביעי

דלתות

22:30

הפסוליה של דייזי + רגל סברס

22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב