הצעות לסדר
משתתפים: איילת לרמן, אייל מעוז, דניאל שריד, נדב מייזל, עופר ביימל, אסיף צחר, לארס סרגל, דגנית אליקים ועוד. 30 ₪

02.04.2016
שבת

דלתות

22:30

הצעות לסדר

משתתפים: איילת לרמן, אייל מעוז, דניאל שריד, נדב מייזל, עופר ביימל, אסיף צחר, לארס סרגל, דגנית אליקים ועוד.
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב