הקרנת-כביסה מלוכלכת
הקרנת הסרט התיעודי ושיחה עם היוצרת יעל שרר 55 ₪

26.11.2018
יום שני

דלתות

19:00

כביסה מלוכלכת

הקרנת הסרט התיעודי ושיחה עם היוצרת יעל שרר

19:00 55 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב