הרעשיה #2
מרתון הופעות 35/45 ₪

24.07.2018
יום שלישי

דלתות

20:00

הרעשיה #2

מרתון הופעות
20:00 35/45 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב