השירים – שרון רוסטורף-זמיר 
מופע בכורה משתתפים: שרון רוסטורף זמיר, יעל זמיר, אלישע הניס, גיא כיירא, אוראל זמיר, פלג מור, רועי טל 50 ₪

30.11.2016
יום רביעי

דלתות

19:30

השירים – שרון רוסטורף-זמיר

מופע בכורה
משתתפים: שרון רוסטורף זמיר, יעל זמיר, אלישע הניס, גיא כיירא, אוראל זמיר, פלג מור, רועי טל
19:30 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב