השקת הבה להבא 10
הופעת אורח: לטאות הענק מכוכב הניבירו 20 ₪

26.09.2018
יום רביעי

דלתות

22:30

השקת הבה להבא 10

הופעת אורח: לטאות הענק מכוכב הניבירו
22:30 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב