ה.ל.מ +מאדאם סוזצקה +נטע פולטורק
טריפל פיצ'ר של מציאות עכשווית 30 ₪

28.11.2016
יום שני

דלתות

22:30

ה.ל.מ + מאדאם סוזצקה + נטע פולטורק

טריפל פיצ'ר של מציאות עכשווית
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב