וואלה לא יודע +אוי!לא +שמידע–אקוסטי+ shortfuze
30 ₪

01.11.2018
יום חמישי

דלתות

22:30

וואלה לא יודע +אוי!לא +שמידע–אקוסטי+ shortfuze

 

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב