ויתרתי
פאנק

09.11.2013
שבת

דלתות

21:00

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב