זוג סדור + באנדי
באנדי: רוקנרול אמיתי בעברית זוג סדור: הרכב המוזיקלי-קומי-מתמטי-משיחי מבאר שבע 30 ₪

01.10.2013
יום שלישי

דלתות

22:30

זוג סדור + באנדי

באנדי: רוקנרול אמיתי בעברית

זוג סדור: הרכב המוזיקלי-קומי-מתמטי-משיחי מבאר שבע30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב