זוזו גינזבורג
מנגנים: איתן רז, ג׳נגו 31/40 ₪

10.12.2019
יום שלישי

דלתות

22:30

זוזו גינזבורג

מנגנים: איתן רז, ג׳נגו
22:30 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב