זיו שליט
בהופעת הרכב לקראת האלבום שבדרך נגנים: עדן אטד, רז קופרמן, יובל בר-אילן, עומר ברנד וסתיו ליפיץ 42/50 ₪

05.03.2019
יום שלישי

דלתות

20:00

זיו שליט

בהופעת הרכב לקראת האלבום שבדרך
נגנים: עדן אטד, רז קופרמן, יובל בר-אילן, עומר ברנד וסתיו ליפיץ
20:00 42/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב