חגיגת הגרוב-גוטה גוטה
אגן תיכון חדש - הופעה חגיגית משתתפים: אביב קסט, אמיתי מן, ינוש הורויץ, מידד כהן, מאיר יניגר 30/40 ₪

29.04.2019
יום שני

דלתות

22:30

חגיגת הגרוב של גוטה גוטה

אגן תיכון חדש – הופעה חגיגית
משתתפים: אביב קסט, אמיתי מן, ינוש הורויץ, מידד כהן, מאיר יניגר
22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב