חגי פרשטמן, יוני סילבר ואורי פרוסט
חברים טובים נפגשים לקונצרט משותף אחרי תקופה ארוכה. 40 ₪

23.12.2013
יום שני

דלתות

22:30

חגי פרשטמן, יוני סילבר ואורי פרוסט

חברים טובים נפגשים לקונצרט משותף אחרי תקופה ארוכה.

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב