חולון אימפריה
אורחים: שקל, סוויסה מופע פותח: נורוז 30/40 ₪

18.02.2017
שבת

דלתות

22:30

חולון אימפריה

אורחים: שקל, סוויסה
מופע פותח: נורוז
22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב