חומר חדש
במופע קשר לפסח 30 ₪

25.04.2016
יום שני

דלתות

20:00

חומר חדש

במופע קשר לפסח
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב