חיה מילר
ה’ 7/11 מעט כלים הרבה מילים שירים מהאלבום "חיי מדף" ואחרים 40/30 ₪ במכירה מוקדמת

07.11.2013
יום חמישי

דלתות

20:00

חיה מילר

מעט כלים הרבה מילים
שירים מהאלבום "חיי מדף" ואחרים

40/30 ₪  במכירה מוקדמת

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב