חיה מילר
05/01 זה הכל 40/50 ₪

05.01.2017
יום חמישי

דלתות

21:00

 

חיה מילר

זה הכל

21:00 40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב