חיה מילר
משיקים את אלבום הבכורה "חיי מדף" אורחים: ימי ויסלר ונעם ענבר (הבילויים), נדב אזולאי וגיל נמט 40 ₪ / 70…

18.07.2013
יום חמישי

דלתות

23:00

חיה מילר

משיקים את אלבום הבכורה "חיי מדף"
אורחים: ימי ויסלר ונעם ענבר (הבילויים), נדב אזולאי וגיל נמט

40 ₪ / 70 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב