חיים כהן
במופע חזרה לארץ חיים כהן , ירין סוויד 30 ₪

19.04.2017
יום רביעי

דלתות

22:30

חיים כהן

במופע חזרה לארץ
חיים כהן , ירין סוויד

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב