חיל פושטקים
השקת EP "כבשים" ארי בונה, מיכאל פן, אביטל אורי, נועם שמידט 42 ₪

21.09.2019
שבת

דלתות

20:00

חיל פושטקים

השקת EP "כבשים"
ארי בונה, מיכאל פן, אביטל אורי, נועם שמידט
20:00 42 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב