חירבת חזעה
מי שלא בא אפס

20.11.2022
יום ראשון

דלתות

19:30

חירבת חזעה – ההופעה האחרונה

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב