חלוק חד פעמי
משתתפים: סתו בן שחר, זאב טנא, יהוא ירון 20 ₪

20.12.2015
יום ראשון

דלתות

22:30

חלוק חד פעמי

משתתפים: סתו בן שחר, זאב טנא, יהוא ירון
22:30 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב