חלוק חד פעמי
קאוורים של החיים משתתפים: סתו בן שחר, זאב טנא, יהוא ירון 40 ₪

02.12.2014
יום שלישי

דלתות

22:30

חלוק חד פעמי

קאוורים של החיים
משתתפים: סתו בן שחר, זאב טנא, יהוא ירון
40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב