חמישיית אסיף צחר
גל עצור – אלט סקס טל אברהם – חצוצרה שמיל פרנקל – בס חגי פרשטמן – תופים אסיף צחר –…

26.02.2018
יום שני

דלתות

20:00

חמישיית אסיף צחר

גל עצור – אלט סקס
טל אברהם – חצוצרה
שמיל פרנקל – בס
חגי פרשטמן – תופים
אסיף צחר – טנור סקס

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב