חן לב ארי
הופעת הרכב חגיגית אורחת: עלמה זהר משתתפים: אייל לנזיני, מאור אלוש, ניר לייסט, נילי פינק 30/40 ₪

06.05.2018
יום ראשון

דלתות

20:00

חן לב ארי

הופעת הרכב חגיגית אורחת: עלמה זהר

משתתפים: אייל לנזיני, מאור אלוש, ניר לייסט, נילי פינק

20:00 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב