חרדה – כצאן לטבח – נובלס
חרדה – כצאן לטבח – נובלס הופעת השקה כפולה! חרדה – אין דו קיום עם…חרדה כצאן לטבח – ריק יפתחו…

09.06.2023
יום שישי

דלתות

20:30

חרדה – כצאן לטבח – נובלס

הופעת השקה כפולה!
חרדה – אין דו קיום עם…חרדה
כצאן לטבח – ריק
יפתחו את הערב – נובלס
יהיו תקליטים וחולצות

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב