ח ו ו א ר ו 2016+Ido Bukelman
שירים אחרים, תהילים, אבידן, שונות ." פופ מודאלי עם רבעי טונים " משתתפים: ירדן ארז, איתמר גוטמן, עדו בוקלמן 30/40…

11.04.2016
יום שני

דלתות

22:30

ח ו ו א ר ו 2016+ Ido Bukelman

שירים אחרים, תהילים, אבידן, שונות ."
פופ מודאלי עם רבעי טונים "
משתתפים: ירדן ארז,
איתמר גוטמן, עדו בוקלמן

22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב