טחינה גולמית
ופעת רוק עברי מקורי משתתפים: צפריר פיימן, שמעי פיימן, שי מיכאלי, אילן מטרני, עידן מגל, ניר בן-ציון 30 ₪

03.02.2016
יום רביעי

דלתות

22:30

טחינה גולמית

הופעת רוק עברי מקורי

משתתפים: צפריר פיימן, שמעי פיימן, שי מיכאלי, אילן מטרני, עידן מגל, ניר בן-ציון

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב