טל גור
השקת אלבום - Under Contractions משתתפים: אדם כהן, נדב לב 40 ₪

06.04.2015
יום שני

דלתות

20:00

טל גור

השקת אלבום –
Under Contractions
משתתפים: אדם כהן, נדב לב
40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב