טרפין פסטיבל
משתתפים: לטאות הענק מכוכב הניבירו, פורטונה, פלייטאון, סואסיידל פורניצ'ר, גרייט משין 30 ₪

13.02.2015
יום שישי

דלתות

11:00

טרפין פסטיבל

משתתפים: לטאות הענק מכוכב הניבירו, פורטונה, פלייטאון, סואסיידל פורניצ'ר, גרייט משין

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב