ידידיה בלחסן
הופעת טרום השקה משתתפים: ידידיה בלחסן, נדב בלחסן ,אלקנה בלחסן, אבירם רוזנטל 40 ₪

27.11.2017
יום שני

דלתות

22:30

ידידיה בלחסן

הופעת טרום השקה
משתתפים: ידידיה בלחסן, נדב בלחסן ,אלקנה בלחסן, אבירם רוזנטל
22:30 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב