יהוא ירון
עם הילה רוח אביב ברק גיא שמי חימום לא ייאמן: תיבת נועם שזו להקה מטורפת שמוציאים אלבום חדש פסיכי

02.12.2015
יום רביעי

דלתות

20:00

יהוא ירון

עם הילה רוח אביב ברק גיא שמי
חימום לא ייאמן: תיבת נועם שזו להקה מטורפת שמוציאים אלבום חדש פסיכי
20:00

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב