יהודה והקיסרים
עם אורח מיוחד! 40/50 ₪

10.09.2018
יום שני

דלתות

21:00

יהודה והקיסרים

עם אורח מיוחד!
21:00 40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב