יואב אסינג
משתתפים: יונתן לויטל , אדם טל, דניאל עצטה, רועי ברנדייס 40 ₪

15.09.2013
יום ראשון

דלתות

20:00

יואב אסינג

משתתפים: יונתן לויטל , אדם טל, דניאל עצטה, רועי ברנדייס
40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב